Settings

VŠEOBECNÉ INFORMACE O ŘEZÁNÍ VODNÍMPAPRSKEM

Již v roce 1870 byl využíván vodní paprsek k těžbě zlata. Ale teprve vývoj čerpadel umožnil zvýšit tlak vody a tím pádem řezání různých materiálů.

Zatím posledním inovativním krokem v technologii řezání vodním paprskem bylo přimíchávání pevných částic na začátku osmdesátých let, které nyní umožňuje obrábění prakticky jakéhokoli materiálu vodním nebo abrazivním vodním paprskem.

obecný

VÝHODY

  • Nedochází ke změnám řezaného materiálu působením tepla
  • Úzká řezná štěrbina umožňuje optimální využití materiálu
  • Začátek a konec řezu se může nacházet v jakémkoli místě materiálu
  • Nepatrné reakční síly umožňují snadnou manipulaci
  • Možnost dvojrozměrného a prostorového vedení řezu
  • Možnost práce nezávisle na směru

DVA TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

V podstatě lze rozlišovat mezi dvěma technologickými postupy, mezi řezáním čistým vodním paprskem a řezáním abrazivním vodním paprskem. Oba postupy lze použít jak k řezání, tak k čištění a ubírání materiálu. V závislosti na materiálu lze volbou parametrů technologie řezání vodním paprskem dosáhnout různé kvality řezné hrany.

Čistý vodní paprsek

Na rozdíl od aplikací technologie čištění, kde záleží především na velkoplošném a rovnoměrném úběru, je u řezání vodním paprskem využíváno co nejužšího svazku paprsků. Průměr paprsku se pohybuje v rozmezí od 0,1 do 0,5 mm. K dosažení požadované hustoty energie paprsku je vytvářen tlak paprsku o velikosti až 6000 bar. To odpovídá tlaku, kterým působí vodní sloupec o výšce 6000 metrů na dno. V závislosti na materiálu lze čistým vodním paprskem řezat materiál do tloušťky až 300 mm.

Řezání abrazivním vodním paprskem

Hustota energie paprsku čisté vody není dostačující pro obrábění velkého množství technických materiálů. Pro dané aplikace jsou proto do vodního paprsku přimíchávány pevné částice. To umožňuje obrábět také materiály, které nelze řezat čistým vodním paprskem, nebo výrazně zvýšit řezný výkon ve srovnání s použitím čistého vodního paprsku.

Jako takzvaný abrazivní materiál nacházejí většinou uplatnění ostrohranné minerální látky, jako např. granátový písek nebo olivín s velikostí zrna přibližně od 0,1 do 0,3 mm. V závislosti na aplikaci řezání činí požadované množství abrazivního materiálu 100 až 800 g/min. Při řezání abrazivním vodním paprskem je používán tlak o velikosti až 6000 bar zrovna tak, jako v případě řezání čistým vodním paprskem. Průměr paprsku se pohybuje od 0,3 do 1,2 mm. Mezní tloušťka materiálu při řezání abrazivním vodním paprskem činí přibližně 300 mm.

DVA TECHNOLOGICKÉ POSTUPY