SPOLEČNOST

SPOLEČNOST

BFT – Best Fluid Technology

Společnost BFT GmbH (bývalé ziskové středisko vysokotlakých čerpadel společnosti BHDT, nyní nezávislá společnost téhož vlastníka) je technologicky kvalifikovaný poskytovatel a výrobce vysokotlakých systémů a vysokotlakých součástí pro řezání vodním paprskem, pro chemický a petrochemický průmysl, a čerpadel pro generování tlaku kapalných médií (až 12 000 bar). Naše výrobky jsou vyráběny na nejvyšší technologické úrovni. Desetiletí zkušeností, vhodný výběr materiálů a zajišťování kvality při vyřizování objednávek nám umožnilo, abychom se si vydobyli skvělou pozici na světovém trhu.

Výrobní program zahrnuje jakákoli vysokotlaká čerpadla s příslušenstvím.

Naše silná stránka spočívá nejen ve výrobě jednotlivých produktů, ale také v možnosti nabídnout systémy, které předpokládají rozsáhlé odborné zkušenosti s řízením projektů, vytvářením podrobných návrhů a znalosti procesů.

Strategie v oblasti řezání vodním paprskem

Společnost BFT GmbH spolupracuje s předními výrobci zařízení na řezání vodním paprskem. Výrobci zařízení prodávají kompletní celky včetně vysokotlakých součástí a zpravidla mohou zajistit také jejich údržbu.

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného výrobce zařízení pro konkrétní aplikaci. Naši OEM zákazníci jsou odborníky v oboru řezání vodním paprskem a zákazníkovi mohou nabídnout řešení na míru pro různá průmyslová odvětví.

Tato strategie umožňuje společnosti BFT nabídnout to nejlepší řešení ve spolupráci se sítí OEM výrobců v daném regionu nebo odvětví.

Franz H. Trieb Franz H. Trieb Jednatel

MILNÍKY

MILNÍKY

KVALITA

 • Splnění požadavků zákazníků a jejich očekávání.
 • Rozvoj společnosti s cílem stát se lídrem na trhu ve všech produktových oblastech dosažením technologického a kvalitativního prvenství.
 • Úplné zapojení zaměstnanců do dění a jejich další vzdělávání s cílem co nejlepšího plnění úkolů.
 • Optimalizace procesů stanovením kvalitativních cílů, cílů bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a kontrola jejich plnění na konci fiskálního roku.
 • Neustálá kontrola dodržování předpisů o kvalitě, bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí včetně pracovních předpisů.
 • Nepřetržitý proces zlepšování neustálou optimalizací procesů na všech úrovních.
 • Poskytování přesných informací všemi zaměstnanci jako základ pro správná rozhodnutí na všech úrovních řízení.
 • Prohlubování obchodních vztahů se standardními dodavateli pro získání vzájemných výhod.
 • Úzká spolupráce se zákazníky v oblasti vývoje a řízení nákladů.
 • Dodržování zákonných předpisů o prevenci úrazů, nemocí z povolání, zdravotních rizik v souvislosti s pracovní činností a hmotných a ekologických škod.
KVALITA

OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY

Poznámka: Nyní probíhá vystavování certifikátů s novým názvem společnosti „BFT” - v současné době ještě nesou označení „BHDT“. Jakmile budou nové certifikáty k dispozici, bude okamžitě provedena jejich aktualizace.

 • ASME U2 Hönigsberg ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • ASME U2 Kapfenberg ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • ASME U Hönigsberg ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • ASME U Kapfenberg ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • AD 2000 fact sheet HP-0, HP 100 R,
  TRD 201 as well as EN ISO 3834-2 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Download .PDF
 • EN ISO 3834-2 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • PED 97/23/EG ModulePED 97/23/EG modules D/D1, D/D1,
  I/O/E1 and H/H1 for EU .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Download .PDF
 • EN ISO 9001:2008 and
  EN ISO 14001:2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Download .PDF
 • ASME U3 Kapfenberg ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF

 • ASME U3 Hönigsberg ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • Manufacture License of Special
  Equipment for Pressure Vessels (China) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Download .PDF
 • SÜD-KOREA KGS (MOTIE) (1) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • SÜD-KOREA KGS (MOTIE) (2) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • SÜD-KOREA KGS (MOTIE) (3) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • GOST-RTN-Zertifikat (1) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • GOST-RTN-Zertifikat (2) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • GOST-TR-Zertifikat ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • EN ISO 9001:2008 und
  EN ISO 14001:2004 für BHDT-Service .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Download .PDF