24h Hotline: +43 (0) 664 44 13 044

Společnost

BFT – Best Fluid Technology

Společnost BFT GmbH (bývalé ziskové středisko vysokotlakých čerpadel společnosti BHDT, nyní nezávislá společnost téhož vlastníka) je technologicky kvalifikovaný poskytovatel a výrobce vysokotlakých systémů a vysokotlakých součástí pro řezání vodním paprskem, pro chemický a petrochemický průmysl, a čerpadel pro generování tlaku kapalných médií (až 12 000 bar). Naše výrobky jsou vyráběny na nejvyšší technologické úrovni. Desetiletí zkušeností, vhodný výběr materiálů a zajišťování kvality při vyřizování objednávek nám umožnilo, abychom se si vydobyli skvělou pozici na světovém trhu.

Výrobní program zahrnuje jakákoli vysokotlaká čerpadla s příslušenstvím.

Naše silná stránka spočívá nejen ve výrobě jednotlivých produktů, ale také v možnosti nabídnout systémy, které předpokládají rozsáhlé odborné zkušenosti s řízením projektů, vytvářením podrobných návrhů a znalosti procesů.

Strategie v oblasti řezání vodním paprskem

Společnost BFT GmbH spolupracuje s předními výrobci zařízení na řezání vodním paprskem. Výrobci zařízení prodávají kompletní celky včetně vysokotlakých součástí a zpravidla mohou zajistit také jejich údržbu.

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného výrobce zařízení pro konkrétní aplikaci. Naši OEM zákazníci jsou odborníky v oboru řezání vodním paprskem a zákazníkovi mohou nabídnout řešení na míru pro různá průmyslová odvětví.

Tato strategie umožňuje společnosti BFT nabídnout to nejlepší řešení ve spolupráci se sítí OEM výrobců v daném regionu nebo odvětví.

Ing. Trieb

Ing. Franz H. Trieb
Jednatel

Ing. Richard Grünbichler, MBA
Jednatel

Milníky

 

Management Handbuch

KVALITA

  • Splnění požadavků zákazníků a jejich očekávání.
  • Rozvoj společnosti s cílem stát se lídrem na trhu ve všech produktových oblastech dosažením technologického a kvalitativního prvenství.
  • Úplné zapojení zaměstnanců do dění a jejich další vzdělávání s cílem co nejlepšího plnění úkolů.
  • Optimalizace procesů stanovením kvalitativních cílů, cílů bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a kontrola jejich plnění na konci fiskálního roku.
  • Neustálá kontrola dodržování předpisů o kvalitě, bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí včetně pracovních předpisů.
  • Nepřetržitý proces zlepšování neustálou optimalizací procesů na všech úrovních.
  • Poskytování přesných informací všemi zaměstnanci jako základ pro správná rozhodnutí na všech úrovních řízení.
  • Prohlubování obchodních vztahů se standardními dodavateli pro získání vzájemných výhod.
  • Úzká spolupráce se zákazníky v oblasti vývoje a řízení nákladů.
  • Dodržování zákonných předpisů o prevenci úrazů, nemocí z povolání, zdravotních rizik v souvislosti s pracovní činností a hmotných a ekologických škod.

OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY

Aichhorn Group ve světě