24h Hotline: +43 (0) 664 44 13 044

VYSOKOTLAKÉ ČERPADLO
HYTRON®

PROFESIONÁLNÍ ČERPADLO S VYSOKÝM OBJEMOVÝM PRŮTOKEM PRO VÍCEHLAVÉ APLIKACE.

ROVNOMĚRNÝ PRŮBĚH TLAKU PRO ZAJIŠTĚNÍ VYSOKÉ PRODUKTIVITY.

Profesionálové si velice cení osvědčenou technologii tlaku 4000 bar v kombinaci s velkým průtokem. Vysokotlaké čerpadlo HYTRON® vždy zajišťuje požadované množství vody zejména v případě používání vícehlavých aplikací.

Vysokotlaké čerpadlo HYTRON® dodává 6,0 nebo 7,6 litru za minutu při tlaku 4000 bar. Vysokotlaké čerpadlo HYTRON® nabízí plynule regulovatelný tlak v rozsahu od deseti do 4000 bar bez ohledu na to, zda jsou současně používány dvě nebo čtyři abrazivní řezací hlavy. Dva sfázované multiplikátory zajišťují vytvoření optimálního vzhledu řezu.

Vysokotlaké čerpadlo HYTRON® je evropský výrobek.

Zákazníci si pořizují evropský výrobek…

 • protože vyhovuje potřebám evropských firem.
 • protože je navržen tak, aby docházelo k zodpovědnému využívání našich zdrojů.
 • protože se vyznačuje snadnou údržbou a lze jej používat v kombinaci se všemi běžnými metrickými nástroji.
 • protože splňuje evropské normy a kvalitativní očekávání.

Optimalizováno pro profesionály

KONVENČNÍ PRINCIP ČINNOSTI S KONZISTENTNÍM TLAKEM

Dva multiplikátory jsou řízené dvěma axiálními pístovými čerpadly a elektronické ovládání proporcionálního ventilu zajišťuje optimální průběh tlaku.

Vysokotlaké čerpadlo HYTRON® je standardně vybaveno dvěma multiplikátory. Řízení zdvihů je zajištěno elektronicky, v kombinaci tlumičem pulsů o objemu 2,49 litru dochází k minimalizaci kolísání tlaku. I při vysokém průtoku je výsledkem dobrý vzhled řezu.

HYTRON® 40.55 /40/75

 • Hnací výkon: 55 a 75 kW
 • Provozní tlak: 4.000 bar
 • Průtok: 6,0 a 7,6 l/min

STRUČNÝ PŘEHLED VÝHOD

Vysokotlaké čerpadlo HYTRON® vytváří velmi konzistentní tlak s pomocí dvou sfázovaných multiplikátorů. Multiplikátory pracují s fázovým posunem tak, aby vždy jeden mohl dodávat maximální tlak, zatímco u druhého dochází ke změně směru pohybu.

Snadnou údržbu umožňují manometry a přepouštěcí ventil v pracovní výšce.

Dvě filtrační jednotky zachycují nečistoty před vysokotlakým multiplikátorem a zamezují jeho poškození.

Dodávku oleje do každého multiplikátoru zajišťuje vlastní axiální pístové čerpadlo. V případě potřeby a za účelem provedení opravy lze zapnout nebo vypnout každý multiplikátor zvlášť. V případě provádění údržby lze jeden multiplikátor demontovat a provést jeho údržbu, zatímco druhý může zůstat v činnosti a dodávat 50 % celkového průtoku při maximálním provozním tlaku.

Tlumič pulsů o objemu 1,72 litru tlumí výkyvy tlaku na minimum a zajišťuje tak dobrý vzhled řezu a nízké opotřebení vysokotlakých rozvodů a součástí vysokotlakého čerpadla.

Vysokotlaký multiplikátor HYTRON®:

WSNADNÁ ÚDRŽBA A DLOUHÁ ŽIVOTNOST

ŘÍZENÍ VYSOKOTLAKÉHO ČERPADLA HYTRON®

Elektronické řízení s užitečnými doplňky v základu:

 • Různé analytické funkce s pomocí teplotních snímačů (volitelně dostupné)
 • Možnost zapnutí a vypnutí vysokotlakého multiplikátoru 1 nebo 2
 • Propojení s řízením stroje přes sběrnici Profi Bus
 • Pozvolný náběh pro zamezení vzniku proudových špiček
 • Elektronický deník pro záznam údajů

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍC?

V případě jakéhokoli dotazu, týkajícího se vysokotlakého multiplikátoru HYTRON®, je pro vás připraven ke stažení katalog a prezentace. Můžete nás kontaktovat také osobně – telefonicky, nebo prostřednictvím našeho online formuláře.